Đánh giá hoạt động của Xiaomi Gen 3, Xiaomi Gen 2 và Qihoo 360 S6 trên thảm

Video so sánh về khả năng làm sạch, thời gian làm sạch của robot hút bụi Xiaomi Roborock Gen 3 (tên quốc tế Roborock S6) và Xiaomi Roborock Gen 2 (tên quốc tế Roborock S5) và Qihoo 360 S6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *